........
  Eventyrlig Matematik
  Tolv bøger i en serie, 2014-18
  36 sider, rigt illustreret i farver
  110 kr. pr. bog

  Læs om den enkelte bog - klik her!

  OBS:
  Bøgerne kan købes hos Danmarks Matematiklærerforenings forlag:
  Matematik,
  Hæderlighedsgyden 6,
  Postboks 102,
  Nordby,
  8350 Samsø,
  tlf.: 86 59 60 22
  fax: 86 59 70 81,
  www.dkmat.dk

  I oktober 2014 udkom de første tre bøger i serien ”Eventyrlig matematik”. Siden er udkommet yderligere ni.
  Bøgerne er skrevet til børn i alderen fra 11 til 13‒14 år, og deres formål er dels at sætte børnene i gang med at lystlæse, dels at fortælle dem, at matematik er spændende.
  En stor undersøgelse fra Centre for Longitudinal Studies i London har vist, at børn og unge, som jævnligt lystlæser, klarer sig bedre i matematik, ordforråd og stavning sammenlignet med jævnaldrende, som kun sjældent læser.
  Undersøgelsen viste endvidere overraskende, at lystlæsning har større betydning for børnenes udvikling end deres forældres uddannelsesniveau.
  Dr. Alice Sullivan, som er en af forskerne bag den britiske undersøgelse, udtaler, at det kan synes overraskende, at lystlæsning kan forbedre børns evner i matematik. Det henfører hun til, at stærke læseevner sandsynligvis bevirker, at børn bliver bedre til at absorbere og forstå ny information. Dermed påvirkes deres resultater i alle fag.
  På baggrund af den britiske undersøgelse er bøgerne oplagte både i skolens læsebånd og i andre læseaktiviteter i den daglige undervisning ‒ i skolens temauger og tværfaglige forløb.
  Bøgerne i serien ”Eventyrlig matematik” fortæller blandt andet om mennesker, som har brugt deres liv på at løse matematiske gåder ‒ spændende mennesker, der har været nysgerrige, opfindsomme og dristige.
  Siderne i bøgerne er opdelt i to spalter, dels en bred spalte til den spændende historie, dels en smallere spalte med forklarende noter, billedtekster og små opgaver, som børnene kan løse.
  En digital udgave af en af bøgerne er på vej.

  Anmeldelse af Mikkel Nordvig i Folkeskolen
  Matematikfest for alle
  I "Eventyrlig matematik" kan læsehestene få lov til at opleve, hvad matematiknørderne altid har vidst – at der ligger forrygende historier bag tallene såvel som imellem dem; og nørderne kan sagtens læse med.
  Serien "Eventyrlig matematik" er tiltænkt mellemtrinnet. Hver bog tager fat på et af matematikkens utallige spændende emner – det være sig et fagligt tema eller en person. Det er svært at skjule, når en historie er et medium for en ”ekstern pointe”, men jeg synes, opgaven løses hæderligt. Jeg nævner dette, fordi jeg er meget begejstret for disse bøger og ønsker at understrege for folk, der måtte købe dem på min anbefaling, at når der hist og her gøres ”litterære krumspring” for matematikkens skyld, er det, fordi det er nærmest umuligt at undgå.
  "Fibos farlige færd": En ung Fibonacci er første bogs hovedperson. Gennem ham oplever vi handel og vandel og romertal i middelalderens Middelhavsregion. Der er geometri i form af arabiske mosaikker og kulørt historiefortælling med ondsindede berberkrigere, damascenersværd og en arabisk købmandsdatter, der introducerer vor unge helt for arabertallenes mysterier og positionssystem.
  Den anden bog i serien, "Den usynlige spion", har en nutidig hovedperson, nemlig elleveårige Hugo. Hugo har en onkel, som hedder Adam, bor lidt nede ad gaden og er spion, betror han en dag Hugo. Spioner spinder et net af hemmeligheder, pynter det med røgslør og går stille med dørene – og så bruger de naturligvis koder. En stille snak efter skole udvikler sig pludselig fra usynligt blæk, som enhver med en fortid i spejderlejre, "De 5"-bøger eller lignende ved, kan laves af både citronsaft og andet godt, til kodestokke og en tidsrejse til det gamle Rom, hvor Cæsars yndlingskode afsløres som lige en tand for nem. Cæsar bliver sur over kritikken, så Hugo og Adam rejser videre – onkel Adam har en magisk fløjte, som får tidsrejser til at gå som en leg. Via forskellige stop lander de i nutidens USA, hvor en af mændene bag den såkaldte RSA-kryptering underholder med 153-cifrede tal.
  I den sidste bog, "Mordet på Arkimedes", befinder vi os i matematikkens ursuppe, hos Arkimedes i Syrakus. Historien tager sin begyndelse netop ved afslutningen på denne den praktiske matematiks grand old mans liv. Romerske soldater hamrer på døren, og indenfor i palæet mindes de to børn Pollux og Penelope deres oplevelser med matematikeren. De husker tilbage på, hvordan de romerske invasionsstyrker fik læsterlige prygl af Arkimedes' geniale forsvarsmaskiner. Arkimedes lærte dem at finder linjestykker og cirklers centrum, ligesom de delagtiggøres i det forunderlige fænomen pi og løftestangsprincippet og taljernes velsignelser. Den berømte scene, hvor den ærværdige videnskabsmand i begejstring over det vand, hans legeme har fortrængt, nøgen forlader sit badekar for at råbe sit heureka på gader og stræder, viser sig at have været et ret pinligt optrin. Desværre holder døren ikke evigt, de romerske legionærer har hurtigt til sværdet, og vores tur til antikken ender ved Arkimedes' geometriske gravsten.
  I alle tre bøger er der matematikopgaver i bogens margin. Bog 1 og 3 er ikke så tunge på opgavesiden, men alle tre giver eleverne noget at rive i. Spionbogen er slik for nørder.
  Som udgangsbøn vil jeg opfordre til, at man ikke blot betragter disse bøger som ekstramateriale til hurtigløberne. Ikke at de ikke vil have glæde af dem, men i særdeleshed de to historisk orienterede bøger tror jeg har potentiale til at vække begejstring blandt de elever, der holder af at læse og betragter matematik som en kedelig bivirkning ved skolelivet. Jeg tror faktisk, at måden, der fortælles på, vil kunne få nogle af dem til at se det rimelige i at løse opgaverne som en del af udforskningen af det narrative univers. Se det ville være et rigtigt eventyr.
  Mikkel Nordvig

  Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotek Center
  om de tre første bøger, nr. 1, 2 og 3
  Bøgerne i serien Eventyrlig matematik fortæller om matematik samt om betydningsfulde personer inden for matematikkens verden. Bøgerne er et godt supplement til den traditionelle matematikundervisning i grundskolen, hvor de kan anvendes som undervisningsbøger for børn mellem 10 og 14 år eller til selvstændigt arbejde af elever, der har behov for eller lyst til anderledes matematikundervisning.
  Bøgerne er en vekselvirkning mellem en skønlitterær fortælling og matematiske opgaver. Grundstammen i bøgerne er en skønlitterær fortælling om en vigtig person inden for matematikkens verden eller en matematisk problemstilling. Denne fortælling suppleres med matematiske opgaver relateret til fortællingen.
  ”Fibos farlige færd, ”Mordet på Arkimedes” og ”Den usynlig spion” er de tre første udgivelser i serien, som fortæller om henholdsvis matematikerne Fibonnacci og Arkimedes samt om kodesprog.
  Bøgerne fungerer godt og vil være en god matematisk oplevelse ikke bare for elever med interesse i matematik, men også for elever, som er kørt trætte i matematikken.
  Samlet konklusion
  Tre gode bøger, som gør matematikkens verden mere vedkommende, personlig og nærværende. Bøgerne rammer både matematisk interesserede børn og børn, der normalt ikke gider matematik.
  Henrik Munch Jørgensen

  Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotek Center
  om de tre næste bøger, nr. 4, 5 og 6
  Det er tre gode bøger, som via den fiktive fortælling gør matematikkens verden mere levende og spændende. Matematik er mere end bare tal og formler, hvilket disse bøger kan være en øjenåbner for.
  De tre bøger anbefales til brug i grundskolen som supplement til den almene matematikundervisning. Bøgerne rummer gode muligheder for både differentiering og selvstændigt arbejde.
  Henrik Munch Jørgensen

  Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotek Center
  om bøgerne nr. 7, 8 og 9
  Den syvende bog i serien, "Den glubske labyrint", er en fiktiv fortælling, som behandler emnet labyrinter. "Det magiske ur" er den ottende og en historisk fortælling om, hvordan John Harrison fik anerkendelse for sit ur. "Dronningens befaling" er den foreløbig sidste i serien og handler om René Descartes og hans koordinatsystem.
  Bøgerne kombinerer en skønlitterær fortælling med opgaver, som er relateret fortællingen. Flere af de matematiske begreber er forklaret ved siden af teksten. Bagerst i bøgerne findes løsninger til opgaverner.
  Vurdering
  Tre underholdende bøger, som gør matematikkens verden mere forståelig og nærværende. Bøgerne fungerer fint med vekselvirkningen mellem fiktion og faglig viden. Bøgerne har flotte og farverige tegninger, som er med til at understøtte fortællingerne.
  Til bibliotekaren
  Alle tre bøger har en spændende historie, og de kan fint anvendes som fx supplement i matematikundervisningen til aldersgruppen. Anbefales både til skolens PLC og folkebiblioteker.
  Stine Bille

  Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotek Center
  om bøgerne nr. 10 og 11
  To nye bøger i serien "Eventyrlig matematik", som begge fortæller en skønlitterær historie om et matematisk emne. I bøgerne møder man spændende personer, der er eller har været nysgerrige, opfindsomme og meget modige. For 10-14-årige.
  Den tiende bog i serien, "Historien om meteren", er en fiktiv fortælling. Den franske astronom og matematiker Pierre Mechain og hans hjælper skal måle afstanden mellem to byer, og demed være med til at fastsætte længden på den nye længdeenhed "meteren".
  Den ellevte bog, "Snigende gæld", handler om et nutidigt problem, kviklån. I historien tager den unge mand Kristian et kviklån på fem tusinde kroner. Herefter begynder han at få problemer.
  Vurdering
  To underholdende bøger som gør matematikkens verden mere forståelig og underholdende. Bøgerne fungerer fint med vekselvirkningen mellem fiktion og faglig viden. Illustrationerne er farverige, og der er mange flotte forklarende tegninger i bøgerne.
  Bøgerne kombinerer en skønlitterær fortælling med opgaver, som er relateret til fortællingen. Flere af de matematiske begreber er forklaret ved siden af teksten. Bagerst i bøgerne findes der løsninger til opgaverne. Til bibliotekaren
  Anbefales til skolernes PLC og folkebibliotekerne.
  Stine Bille

  Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotek Center
  om bog nr. 12
  "Hvem stjal stjernen" er tolvte bog i serien "Eventyrlig matematik". De to venner Leonardo da Vinci og broder Luca møder man, mens de er på flugt fra Milano til Venedig. På vejen gør de en langt ophold i byen Mantua, hvor de bor hos Isabella d'Este som er hersker i byen, når hendes mand ikke er hjemme. Broder Luca viser Isabella og sine elever sine glasfigurer, som er det dyrebareste han har. Glasfigurer i 3 dimensioner fx en terning, og forskellige stjerner. Bøgerne kombinerer en skønlitterær fortælling med matematiske opgaver, som passer til fortællingen. Bagerst i bøgerne findes Løsninger til opgaverne med forklaringer.
  Vurdering
  Bogen er med til at gøre matematikkens verden mere forståelig og underholdende. Bogen fungerer fint med vekselvirkningen mellem fiktion og faglig viden. Illustrationerne er farverige, og der er mange flotte forklarende tegninger.
  Til bibliotekaren
  Anbefales til skolernes PLC og folkebibliotekerne.
  Materialet er vurderet af Stine Bi!Le

Krogvej 30 A, DK-2830 Virum, Danmark, mobil: (45) 21 23 51 99, anker@tiedemann.dk