Foredrag om "Naturens matematik"


Et nyt foredrag, som jeg har holdt flere steder i 2010, blandt andet på Danmarks Matematiklærerforenings sommerkursus.
Som oplæg til foredraget i Haveselskabet bragte tidsskriftet Haven en foromtale, som var meget velskrevet, så jeg tillader mig at "hugge" den. Den lød:
Snefnuggenes krystaller, biernes sekskantede celler og opbygningen af en grankogle er alle eksempler på, hvordan matematik manifesterer sig i naturen. Men naturen afspejler mange andre – og knap så iøjnefaldende – former for matematik, fx geometriske figurer, kurver, talrækker og det gyldne snit. Det kommer blandt andet til udtryk i planternes bladsætning og antal af støvdragere, biernes stamtavle og diatomeernes skeletter.
Anker Tiedemann har skrevet adskillige populærvidenskabelige matematikbøger, og ved hjælp af fantastiske billeder og et medrivende engagement åbner han dørene til en helt ny verden, der ikke kun er for matematiknørder.

Udtalelser fra Danmarks Matematiklærerforenings sommerkursus 2010

I 2010 havde matematiklærerne igen inviteret mig til at holde foredrag på deres forenings sommerkursus, denne gang om naturens matematik. Alle deltagerne skulle aflevere en evaluering - og alle, der gjorde det, deltog i en lodtrækning om em fribillet til næste års sommerkursus. Her er, hvad der blev skrevet:
Meget inspirerende og interessant.
Super godt og interessant. Meget sjovt at høre om matematik i en anden sammenhæng.
Spændende og interessant foredrag.
Fantastisk! Naturens matematik på klar og forståelig vis. Forunderlige verden!!
Det var et rigtig spændende og godt foredrag. Anker Tiedemann var behagelig at lytte til og fortalte rigtig fint om det spændende emne. Jeg tænkte ikke på et eneste tidspunkt på, om foredraget ikke snart var færdigt.
Voldsom flot præsentation – et af den slags foredrag, som åbner matematikken for verden – og omvendt.
Let fordøjeligt foredrag.
Det kan ikke beskrives med ord, så … fantastisk!
Rigtig spændende. Informativt og fint præsenteret:
Fascinerende, flotte billeder. Det er et emne, der er enormt meget matematik i. Spændende.
Havde oplevet ham før. Var interessant for mig personligt, hvilket vel ikke kan undgå at smitte af på andre (elever) videre frem.
Super! Genial timing.
Et både informativt, spændende og æstetisk foredrag, der glæder en matematiklærer, som også er lærer i natur og teknik samt i billedkunst.
Interessant med hans overvejelser.
Udmærket tema og interessant foredrag med flot diasshow.
Fantastisk og dybt fascinerende.

Ring og lad os snakke om det

Foreninger, skoler, private selskaber - alle er velkomne til at bestille et foredrag. Ring til mig på 21 23 51 99, og lad os snakke om det.

Krogvej 30 A, DK-2830 Virum, Danmark, mobil: (45) 21 23 51 99, anker@tiedemann.dk